Country

Kuwait

KUWAIT

Kuwait

Advanced Fluid Power CO. L.L.C

P.O. BOX 201382

Doha, Qatar

Tel. +974 40164276

Fax. +974 40164274

Contact person: Mr. Fady Sholy

GSM: +974 55867724

Mail: fsholy@afp-qatar.com

www.afp-qatar.com

关于Tapflo. Tapflo集团位于瑞典,是一个独立的家族企业。我们专业制造气动隔膜泵,离心泵和其他工业设备。 在全球28个国家设有子公司,30多个国家拥有独立的经销商,旨在为全球用户提供优质的产品和服务。