Country

South Korea

South Korea

flagskor.en

Company name Korea Fluid Co., Ltd.

Address #2010, Daerung Techno Town
224-5 Kwanyang-2dong, Dongan-gu
Kyonggi-do

Tel +82 31 389 0389

Fax +82 31 389 6060

E-mail kfcpump@yahoo.co.kr

Website

Other

 

关于Tapflo. Tapflo集团位于瑞典,是一个独立的家族企业。我们专业制造气动隔膜泵,离心泵和其他工业设备。 在全球28个国家设有子公司,30多个国家拥有独立的经销商,旨在为全球用户提供优质的产品和服务。