CTI EF和CTI EG

CTI EF和CTI EG是最大的离心泵,电机功率5.5及7.5 kW (IEC 132),最大流量60 m3/h,最大扬程47 m。

Downloads for CTI EF & CTI EG Int per CTDFandCTEF.en

请单击此处下载目录册,说明书和图纸。

Brochures

CTI and CTH series centrifugal pumps brochure 12 pages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT..DF and CT..EF

Int per CT-EG-2-pole.en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT..CE

关于Tapflo. Tapflo集团位于瑞典,是一个独立的家族企业。我们专业制造气动隔膜泵,离心泵和其他工业设备。 在全球30个国家设有子公司,45多个国家拥有独立的经销商,旨在为全球用户提供优质的产品和服务。